Färilalogga Översättningsinformation
Swedish Danish Dutch English Finnish German
Sitemap för farila.se

LJUSNANLEDEN - vandringsled

Vadet över Sorgån är svårare vid högt vattenstånd i Ljusnan, det gäller t.ex. idag 160531

Vandringens dag 2014
Blev en lyckad vandring i strålande väder. Alla vandrare verkade nöjda med vandringen och fikapausen med korv och vandringkaffe vid Kasteln.                                              Vandring högt över Ljusnan på smal ås
kastelnkomp1


Fikarast vid Kasteln en av Ljusnans längre strömmarLjusnanleden går på Ljusnans norra/östra sida och börjar utanför Ljusdal vid Måga.
laforsen besk
Leden följer nära Ljusnan upp till Henriksfors och går sedan genom Ygsbo upp mot Vallåsen och passerar nära Vallåsstugan. Avsnittet från Ljusdal upp till Vallåsen har röjts och märkts och var 2011 i gott skick. Från Vallåsstugan och uppströms har vandringsgruppen i Färila gjort en restaurering.

Under hösten 2012 har

 

hela leden röjts och märkts.
Stormen Dagmar fällde betydligt fler tallar på östra/norra sidan älven än på södra/västra sidan. Detta har lett till att Ljusnanleden har varit mycket besvärlig att röja.

ljusnanled komp2Brant nedströms Skytesvallen norra sidan


Runt Gammelgrav-Nygravsområdet har har en nydragning gjorts så att leden bara går ner i Nygrav. Omdragningen godkändes av Länsstyrelsen och har nu märkts med ledmarkering och röjts. Eftersom nydragningen inte alltid kan följa uppgågna stigar kommer de första vandrarna att gå på ostigad, men väl röjd och uppmärkt mark. Runt Gammelgrav-Nygrav ligger mycket stormfälld skog som omdragningen rundar. Ledens gamla sträckning nere i Gammlegrav och ytterligare två nipor vid Ljusnan är mycket svårframkomlig och delvis omärkt. Den sträckningen kommer eventuellt på sikt att märkas och delvis röjas och ger då en mycket avancerad variant till omdragningen.
Från slutet av omdragningen vid nedgången i Nygrav och bort mot gapskjulet nedströms Håvrahällan och fortsatt ner mot Forsänget är leden också röjd, en del kompletterande märkning görs under våren 2013. 

Leden går nu att gå ända från Ljusdal till Laforsen, men eftersom FärilaRådets vandringsgrupp inte ansvarar för sträckan Ljusdal-Vallåsen kan det finns delar mellan Ljusdal och Vallåsen där Dagmar fortfarande ställer till problem. ljusnanled komp1Mellan Hovrahällan och Skytesvallen norra sidan

Ljusnanleden är betydligt mer krävande än Flottarstigen och har på flera ställen mycket branta upp och nedgångar
(se länken Ljusnanleden nedan, zooma så du ser tydligt). Inga av de trappor och räcken som tidigare fanns har renoverats. Stor försiktighet krävs på flera ställen. På kartlänken nedan har de brantaste partierna markerats. Det finns flera relativt branta upp och nedgångar som inte markerats, men dessa är betydligt enklare att passera.

De djupa niporna ger alltså en bitvis krävande vandring, men bjuder istället på häftiga

gapskjkastkompGapskjulet vid Kastelströmmen

naturscenerier där man går på smala åskammar högt över Ljusnan med ibland fantastisk utsikt. Leden följer oftast torr tallmo men kräver ett enkelt vad över Sorgån på grund grusbotten. På några få ställen passerar leden fuktiga partier där kraftiga kängor eller stövlar kan krävas. Vid Hoppströmmen finns ett gapskjul med eldstad. Vid Kasteln finns två gapskjul på olika platser liksom nedströms Kölströmmen och mitt emot Skytesvallen. Högt över Håvrahällen finns också ett gapskjul med vacker utsikt och mitt emot Lindströmsholmen ytterligare ett nere vid Ljusnan. Sorgåns utlopp är också ett vackert rastställe. Alla gapskjulen är i bra skick, men besökare lämnar ibland skräp vilket ger dålig miljö och numera också är straffbart. Ta med ditt skräp hem! nygrav1Upp/ned-gång branten vid Nygrav

Vandringsgruppen har utarbetat
en utförlig broschyr över Ljusnanleden under 2013. Den kan hämtas utan kostnad på Delins i Färila också ska gå att ladda ner från webben, se länk nedan.Ljusnanleden Karta

Hämta hem broschyr i PDF-formatljusdal gray halsingeturism gray jarvso gray harjedal gray