Färilalogga Översättningsinformation
Swedish Danish Dutch English Finnish German
Sitemap för farila.se
2019 års Falatoming tilldelas Anna Nordlund

Fala-Tomingen
tilldelas någon eller några som gjort betydande insatser till nytta och gagn för bygden och dess innevånare. Till nytta och gagn räknas även, och icke minst, spridande av glädje och trevnad.

Årets Toming är nog en av de yngsta som nominerats någonsin.
Om vi räknar i antal år som denne varit Fala-bo vill säga.
Men denna person har under dessa år varit väldigt verksam i så väl hälso-event som organiserande och strukturerande under förra årets ideella insatser under branden förra sommaren. En person som med mod och beslutsamhet hjälpte våra brandhjältar så gott hen kunde och underlättat för de som ville hjälpa till på ett eller annat sätt. 

Denna Toming tilldelas inte bara EN person. Tomingen tilldelas OCKSÅ alla de människor som på ett eller annat sätt varit med och hjälpt till under förra årets bränder. Där Färila som ort visade världen att vi minsann hjälps åt när det behövs. Vi ser att årets Toming är en rättvis representant för alla er som var med och hjälte till på ett eller annat sätt under branden. Årets Toming tilldelas 

- Anna Nordlund ( och alla hjälpande händer under branden 2018)


ljusdal gray halsingeturism gray jarvso gray harjedal gray