Färilalogga Översättningsinformation
Swedish Danish Dutch English Finnish German
Sitemap för farila.se
ÄNGRAÅNS NATURRESERVAT

angraan
Den del av ån som finns inom Ljusdals kommun är ca 19 km lång. Åns varierande och värdefulla biotoper, såsom forsar, höljor, strandhällar, strandsnår och grusstränder gör den till en av Gävleborgs läns intressantaste vattendrag. Övre delen är brant med många forsar och små fall med block- eller klippstränder. Floran vid åns stränder är artrik och intressant. Här finns bl.a. Kung Karls spira, fjällnejlika, getrams och slakstarr. I ån förekommer utter regelbundet och den har naturliga stammar av harr och öring. Området består av 125 ha vatten och 150 ha land. Ängra fiskecamps bäversafari i kanot är en fin upplevelse.


Vägbeskrivning:
Åk till Ängra som ligger ca 30 km. från Färila efter väg 84. Skyltar visar vägen till reservatet.

GPS koordinat:
1478042 Ö/Y
6867588 N/X


ljusdal gray halsingeturism gray jarvso gray harjedal gray