Färilalogga Översättningsinformation
Swedish Danish Dutch English Finnish German
Sitemap för farila.se
HENRIKSFORS

henriksfors  

Den övre delen av Henriksfors kallas Ygsbo-strömmen. Här bröts i början av 1800-talet kvarnsten. Henriksfors är uppkallat efter Per Henrik Widmark (1800-1861), som var förste lantmätare i Gävleborgs län och landshövding i Norrbottens län.

Widmark var måg till överstelöjtnant Carl Petter Ström på Katrineberg herrgården i Valla, Färila. 1846 påbörjade han anläggningen av såg och kvarn i Ygsboströmmen. Till faktor anställde han Olof Borg från Ygsbo.

Henriksfors såg och de skogsområden, som Widmark hade köpt, lade grunden till Marma Sågverks AB. Sågen och kvarnen lades ned omkring sekelskiftet. Henriksfors hade då flera gånger drabbats av högvatten, som förstört delar av anläggningarna. Idag återstår endast några mindre byggnader från Henriksfors storhetstid. Smedjan och bakstugan, liksom den gedigna mangårdsbyggnaden revs omkring 1960.

Under 1994-95 restaurerades området där den gamla sågen och kvarnen låg och anpassades för handikappfiske med en stabil trätrottoar på södra sidan längs forsen.
Hfors1komp


Färilas forsar


Hfors2komp


ljusdal gray halsingeturism gray jarvso gray harjedal gray