Färilalogga Översättningsinformation
Swedish Danish Dutch English Finnish German
Sitemap för farila.se

VANDRINGSTIPS, LEDERNAS NUVARANDE STATUS 

Vandringens dag 2019
Vandringens dag torsdagen 18/7 gick från Ryggskog till Voxnan längs Finnmarksleden. Hela sträckan är en mil men man kunde avsluta vandringen vid Laxtjärnen efter 7,5 km. Flera ordentliga raster hade lagts in under vandringen. Fika vid Svantjärnen efter 3 km, vattenpaus efter 4,5 km och korv med bröd och öl/läsk efter 7,5 km. Karta.
Läget 200423
Allmänt
Broschyrer har hittills tryckts vart 5:e år. På fem år händer mycket och broschyrens information kan vara felaktig. Det innebär att alla vandrare alltid måste kontrollera boenden, kommunikationer, dagligvaruhandel och matställen före en vandring. Det kan göras bl.a. på hemsidan med fliken Äta&Bo.

Lassekrog och Gästis i Färila

Värdshusen Gästis och Lassekrog har under senare tid sålts. Det finns  ingen möjlighet att övernatta eller äta där.

Ljusnanleden

Både Ljusnanleden och Flottarstigen ingår till största delen i  MellanLjusnans naturreservatet. och röjning sköts numera av Länsstyrelsen
. Delen från Ygsbo till sandtaget uppströms Forsänget ok. Länsstyrelsen informeras efter hand om skador på lederna. Om du som vandrare ser något som behöver åtgärdas - maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Flottarstigen
.
20200512 Leden är helt spärrad av nerrasade stora träd 200 meter uppströms utloppet från kraftverket, före undergången av Ramsjövägen. Det är i stort sett omöjligt att ta sig fram vid sidan av "bröten". F.ö. är leden väl röjd med flera nya fina broar. Men Länsstyrelsen hälsar 20200515 att leden dragits om upp längs vägen åt vänster efter Långtjärnsbäcken. De avser inte att röja vägen under Ramsjövägen - synd, den är ju härlig att gå.....

Många spänger kan vara hala av våta löv och gräs, gå försiktigt!Bron klarVågenbron 13071 . En skymnings-vandring längs älven uppströms Skytesvallen ger stora möjligheter att få se bäver. Om du tar en tur längs Flottarstigen eller Ljusnanleden kan du ha tur att träffa på Mosippor  i maj och uppströms Hovrahällan också bombmurkla. Båda arterna är fridlysta!!!
Uppgang2Uppgång Vågenbron

Toppleden. 
Är röjd 200416 och i bra skick.

vallåsen kompBuförrundan Har tydlig märkning utom vid Görans i Ygsbo. Skriv ut broschyren med karta från Buförrundans sida.. Den gamla fäbodvägen är dessvärre hänsynslöst sönderkörd av skogsmaskiner men går att vandra. Spängerna nära Ygsbo är fortfarande hala och svåra att gå på. Ljusdals kommun har lovat åtgärda.

Vallåsenleden Ifint skick, dålig märkning högst uppe på Vallåsen där leden svänger skarpt åt vänster längs Ljusnanleden. Nära Fönevägen har byggts en ny skogsbilväg, följ den ner till Fönevägen.

Skötsel av gapskjul och leder
 Du som nyttjar lederna  meddela om du ser problem längs lederna och ta med dig skräpet hem

                                                                Vårutsikt från Vallåsen

TA MED ALLT DITT SKRÄP HEM. DEN TOMMA ÖLBURKEN VÄGER EN HUNDRADEL AV VAD DEN VÄGDE NÄR DEN VAR FULL.


Hur tar man sig tillbaka efter en vandring?
Ett sätt när man bara har tillgång till en bil och inte vill vandra fram och åter på t.ex. Flottarstigen är att utnyttja Svegsbussen. Ett annat sätt är att ta med cyklar om man har ett cykelställ till bilen, och ställa cyklar vid den ena ändpunkten och bilen vid den andra.

Hälsingelden ska ordningställas hela sträckan från Harsa upp till Fågelsjö. Slutdelen som kallas Finnmarksleden ansvarar Los bygderåd för. Mellan Harsa och Los är det meningen att Järvö, Färila och Los ska samarbeta. Väster om Los kommer leden att passera Hamra nationalpark.Under hösten 2014 färdigställdes Hälsingeleden mellan Risarven och Hedbäcken av ett arbetslag från Skogsvårdsstyrelsen. Under vandringens dag 2015 vandrades Hälsingeleden från Lusttjärn till Lillskog under en mycket uppskattad promenad. Los Vandringsgrupp har under 2017 färdigställt leden från Hedbäcken upp till nationalparken.ljusdal gray halsingeturism gray jarvso gray harjedal gray