Färilalogga Översättningsinformation
Swedish Danish Dutch English Finnish German
Sitemap för farila.se

VANDRINGSTIPS, LEDERNAS NUVARANDE STATUS 

Vandringens dag 2019
Vandringens dag torsdagen 18/7 går från Ryggskog till Voxnan längs Finnmarksleden. Hela sträckan är en mil men man kan avsluta vandringen vid Laxtjärnen efter 7,5 km. Flera ordentliga raster har lagts in under vandringen. Fika vid Svantjärnen efter 3 km, vattenpaus efter 4,5 km och korv med bröd och öl/läsk efter 7,5 km. Karta. Återtransport av förare (om det finns plats får alla åka med).  Anmäl till Roy Nilsson på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller 0651-20662. Kontakter med Loos byaråd: Eivor Eklind 0730339252 och Eli Hynne 0730970670. Kostnad 100:- för vuxna. Allt eventuellt överskott går till Färila Lions hjälpverksamhet. Bilder från årets vandring: http://lionsclubfarila.se/färilaveckan-19.html

Läget 1900510
Allmänt
Broschyrer har hittills tryckts vart 5:e år. På fem år händer mycket och broschyrens information kan vara felaktig. Det innebär att alla vandrare alltid måste kontrollera boenden, kommunikationer, dagligvaruhandel och matställen före en vandring. Det kan göras bl.a. på hemsidan med fliken Äta&Bo.

Lassekrog och Gästis i Färila

Värdshusen Gästis och Lassekrog har under senare tid sålts. Det finns  ingen möjlighet att övernatta eller äta där.

Ljusnanleden

Både Ljusnanleden och Flottarstigen ingår till största delen i  MellanLjusnans naturreservatet. och röjning sköts numera av Länsstyrelsen
. Länsstyrelsen informeras efter hand om skador på lederna. Om du som vandrare ser något som behöver åtgärdas - maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Flottarstigen
.
Många spänger kan vara hala av våta löv och gräs, gå försiktigt!Bron klarVågenbron 13071 . Bävern har jobbat hårt nedom Lassekrog där ligger flera aspar tvärs löver leden. En björk ligger tvärs över leden någon kilometer nedströms Lassekrog, ytterligare längre ned liogger en tall över leden. Vid Laforsens utloppskanal ligger några tallar över leden. Länsstyrelsen har informerats. En skymnings-vandring längs älven uppströms Skytesvallen ger stora möjligheter att få se bäver. Om du tar en tur längs Flottarstigen eller Ljusnanleden kan du ha tur att träffa på Mosippor  i maj och uppströms Hovrahällan också bombmurkla. Båda arterna är fridlysta!!!
Uppgang2Uppgång Vågenbron

Toppleden. 
Leden är röjd 10/5-19. En stor tallstam som ligger direkt på marken får man kliva över 600 m för Vallåsstugan.

vallåsen kompBuförrundan Är i gott skick och har märkts tydligare längs Buförvägen. Den gamla fäbodvägen är dessvärre rätt sönderkörd av skogsmaksiner. Ytterligare skyltar för att göra leden lättorienterad har också satts upp. . 

Vallåsenleden Är i gott skick och har kompletteringsmärkts bl.a. över ett smalt hygge.

Skötsel av gapskjul och leder
Det är helt ideella krafter som försöker sköta lederna och kontrollera gapskjulen. Vi har ingen möjlighet att köra bort sopor efter fiskare eller vandrare. Du som nyttjar leder och gapskjul hjälp oss:

                                                                Vårutsikt från Vallåsen

TA MED ALLT DITT SKRÄP HEM. DEN TOMMA ÖLBURKEN VÄGER EN HUNDRADEL AV VAD DEN VÄGDE NÄR DEN VAR FULL. ENGÅNGSGRILLAR MÅSTE FÖRSTÅS OCKSÅ TAS MED HEM EFTER ANVÄNDANDET.


Hur tar man sig tillbaka efter en vandring?
Ett sätt när man bara har tillgång till en bil och inte vill vandra fram och åter på t.ex. Flottarstigen är att utnyttja Svegsbussen. Ett annat sätt är att ta med cyklar om man har ett cykelställ till bilen, och ställa cyklar vid den ena ändpunkten och bilen vid den andra.

Hälsingelden ska ordningställas hela sträckan från Harsa upp till Fågelsjö. Slutdelen som kallas Finnmarksleden ansvarar Los bygderåd för. Mellan Harsa och Los är det meningen att Järvö, Färila och Los ska samarbeta. Väster om Los kommer leden att passera Hamra nationalpark.Under hösten 2014 färdigställdes Hälsingeleden mellan Risarven och Hedbäcken av ett arbetslag från Skogsvårdsstyrelsen. Under vandringens dag 2015 vandrades Hälsingeleden från Lusttjärn till Lillskog under en mycket uppskattad promenad. Los Vandringsgrupp har under 2017 färdigställt leden från Hedbäcken upp till nationalparken.ljusdal gray halsingeturism gray jarvso gray harjedal gray